Plynové topení v soukromém domě

Výhody a nevýhody plynového topení

Výhody vytápění domu plynem jsou:

Jak vidíte, je docela výhodné zakoupit takový topný systém. Nesmíme však zapomínat na nevýhody, které má jakýkoli typ vytápění.

Možná byste při nákupu kotle neměli zapomínat, že:

Výběr a typy plynových kotlů

Měli byste si uvědomit, že kotle mají několik klasifikací. Každý druh má právo existovat svým vlastním způsobem a zajistí dobré plynové vytápění pro soukromý dům.

Jednookruhové a dvouokruhové kotle

Jednookruhové kotle jsou určeny výhradně k vytápění a nevykonávají žádné další funkce. Zakoupeno, pokud nepotřebujete ohřívat teplou vodu přímo z plynového kotle.

Takové kotle pracují přímo na topném systému. Mohou být také použity k vytápění nepřímého topného kotle, který se zase používá k zásobování domu teplou vodou

Nástěnné a podlahové kotle

Výkon nástěnných kotlů je často omezen na 35-40 kW. Pokud tedy chcete ve velkém domě vyrábět plynové topení, budete muset buď nainstalovat dva nástěnné kotle v kaskádovém režimu, nebo instalovat podlahový kotel.

Alternativní způsoby vytápění soukromého domu

Plyn není jediným zdrojem tepla, který může vytápět váš domov. Existuje několik dalších možností, jak místnost udržovat v teple. Jsou ale tak výhodné ve srovnání s plynovým systémem?

Alternativní způsoby vytápění soukromého domu:

Výběr zdroje plynu

Je nutné zahájit organizaci plynového vytápění výběrem zdroje paliva. Ne všechna města a vesnice mají přístup k centrální plynárenské síti. Plyn však lze získat z lahví a držáku plynu.

Pokud se v zimě používají lahve s objemem 50 litrů pro plynové vytápění soukromého domu, bude nutné je měnit každé 2-3 dny. Proto se doporučuje zakoupit palivovou nádrž pro autonomní vytápění.

Pokud jsou v sídlišti instalována zplyňovací potrubí a porovnává se cena ústředního a autonomního vytápění, je nejekonomičtější způsob připojení k centrální dálnici. V některých případech však může být instalace plynové nádrže levnější.

Při organizaci autonomního zásobování plynem je nutné zakoupit kotel na zkapalněný plyn. Je důležité zakoupit vysoce kvalitní vybavení, protože levné zařízení se často může pokazit, což nakonec povede k vážným nehodám.

Pozitivní a negativní stránky plynového topení

Výhody plynového topení

 1. Nízké náklady na plyn ve srovnání s jinými palivy.
 2. Většina vyrobeného tepla (80-90%) bude použita na vytápění domu.
 3. Kompaktní zařízení zabírá málo místa a je schopné vytápět dům na několika podlažích.
 4. Během provozu kotle není slyšet žádný hluk.
 5. Provoz topné jednotky je plně automatizovaný (stačí pravidelně kontrolovat správnost nastavení).
 6. Plynový kotel netvoří saze.

Dvouokruhové jednotky plní několik úkolů — vytápění a ohřev vody.

nevýhody

Nevýhody autonomního vytápění zahrnují nákladné uspořádání. Je také nutné vyhradit samostatnou místnost pro instalaci kotle.

Nuance instalace plynového krbu

Typy plynových krbů:

 1. Nástěnné.
 2. Centrální.
 3. Vestavěné.

Fáze instalace plynového topení:

 1. Příprava dokumentace, registrace povolení potřebných úřadů. Vývoj projektu by měl být svěřen odborníkům, protože chyby v plánu mohou mít fatální následky.
 2. Nákup nezbytných systémových prvků pro instalaci plynového topení.
 3. Řezání trubek z domu na centrální dálnici.
 4. Rozložení komunikací uvnitř chaty. Příprava samostatné místnosti pro vytápění.
 5. Připojování zařízení.
 6. Naplnění systému kapalinou.
 7. Zkušební zapnutí zařízení. Kontrola se provádí při provozním a zvýšeném tlaku.

Pro zajištění vytápění je lepší kontaktovat specializované společnosti, které připojí plynové vytápění na klíč. Všechny nuance jsou předem diskutovány při vývoji projektu a určování nákladů na organizaci systému pro udržování tepla v chatě.

Dobré vědět:  Rychlé způsoby, jak zabíjet myši v garáži

Metody vytápění soukromého domu bez plynu

Jak v zimě vytápět letní chatu bez plynu na tuhá paliva

Za typický příklad můžeme považovat situaci, kdy je nutné organizovat vytápění a vytápění obyčejné letní chaty nacházející se v oblasti s mírným podnebím, bez silného větru a s mrazy až do -20-25 o C.

Plyn lze nahradit krbem na dřevo s vodním okruhem

Předpokládá se, že pro takové vytápění jsou nejvhodnější letní chaty:

Vytápění briketami je dvakrát levnější než plyn

Vytápění domu zkapalněným plynem

Proč je to nejlepší řešení:

Kotel na zkapalněný plyn je absolutně bezpečný, vydrží nejméně 20 let, než dojde k generální opravě topení

Pokud odhadneme spotřebu paliva, pak za den na vytápění domu o 100 m 2 budete potřebovat:

 • Motorová nafta — nejméně 7,5-7,6 litru, ukazuje se o jeden čtverec plochy méně než sklenice motorové nafty;
 • Spotřeba zkapalněného plynu je 15 litrů. Dva standardní láhve o objemu 50 litrů zajistí vytápění dřevěného domu po dobu jednoho týdne.

Vytápění soukromého domu bez plynu kapalným palivem

Po dlouhou dobu byly vyvinuty a aktivně používány takzvané ropné pece s dlouhým spalováním. Jedna z možností takové pece je uvedena na fotografii níže.

Kamna jsou napojena na systém ohřevu vody v domě

Takové levné vytápění domu bez plynu má dvě malé nevýhody:

Před plněním paliva do nádrže je nutné se usadit v kovové nádobě, nejlépe v chladu, aby voda zcela opustila olej.

Topný systém s ruskými kamny s tepelným akumulátorem, bez použití plynu

Vytápění venkovského domu bez plynu pomocí elektřiny

Místnost můžete vytápět také pomocí dělených klimatizačních systémů, ale účinnost ohřívače je velmi nízká, navíc se kompresor a topný systém velmi rychle opotřebovávají a selhávají.

Nejekonomičtější způsob vytápění soukromého domu bez plynu

Ze všech příkladů a možností organizace vytápění, využívajících alternativní zdroje i konvenční možnosti, lze považovat dva za nejúspěšnější:

 • Solární panely;
 • Tepelné čerpadlo.

Jak vyrobit správné vytápění pomocí tepelných panelů

Jak by mělo být nainstalováno tepelné čerpadlo

Nejprve musíte okamžitě opustit plány na používání vzduchových tepelných čerpadel, jedna z možností je uvedena ve videu.

Tepelná čerpadla v topných systémech se aktivně používají v severních zeměpisných šířkách, v zemích, jako je Švédsko a Finsko. Aby zařízení fungovalo na plnou kapacitu, musí být splněny dvě podmínky:

Pokud se k tepelnému čerpadlu přidají solární panely nebo solární panely, bude topný systém fungovat mnohem efektivněji a spolehlivěji i bez použití plynu.

Výběr kotle pro ohřev teplé vody

 • popelník;
 • regulátor tahu;
 • komín;
 • systém dodávky paliva.

Plánování a výběr plynového topení pro soukromý dům

Dvouokruhový plynový kotel je optimálním řešením pro vytápění soukromého domu.

Instalační práce kotle

Požadavky na místnost pro instalaci kotle.

Kompetentní návrh topného systému a profesionální instalace je konečnou fází výstavby vaší obytné budovy. Teplo a pohodlí v něm závisí na jejich kvalitě.

Vodní plynový systém vytápění soukromého domu

Nejběžnějším topným systémem je voda: roli nosiče tepla hraje voda, která cirkuluje v uzavřeném okruhu potrubí. V kotli se voda ohřívá a poté přenáší teplo potrubím a radiátory (bateriemi) vytápění.

Takový plynový topný systém pro soukromý dům má několik výhod:

Dobré vědět:  Jak izolovat dřevěná okna na zimu vlastními rukama

Mezi nevýhody vodního plynového topného systému:

Fáze uspořádání plynového topného systému v soukromém domě

Plynofikace soukromého domu je důležitý a odpovědný proces. Zařízení na plynové vytápění zahrnuje několik stupňů:

Hlavní výhody plynového topení

Důležité! Za žádných okolností nesmí být hlavní plyn zaměňován se zkapalněným plynem! Pokud vytápíte soukromý dům plynem v lahvích, bude to stát šestkrát až sedmkrát více než například stejný elektrický kotel.

A teď přímo o výhodách vytápění. Téměř všechny souvisí s vlastnostmi kotle, podívejme se na ně:

Plynový kotel

Existuje několik možností pro konstrukci kotlů a výběr jednoho nebo jiného modelu bude zcela záviset na tom, jaké jsou vaše potřeby.

Jednoduchý a dvojitý okruh

Jednookruhová zařízení určen výhradně k vytápění soukromého domu. A žádné možnosti. Objemy chladicí kapaliny v něm jsou konstantní, nemění se.

Umělá a přirozená cirkulace

Jaké jsou rozdíly mezi oběma možnostmi? Ve skutečnosti jsou jen dva z nich:

Důležité! Bez ohledu na zvolený typ kotle musí být připojení a spuštění topného systému prováděny výhradně zaměstnanci plynárenské služby!

Kondenzační a konvekční kotel

Jaký je ale rozdíl mezi nimi pro nás, běžné spotřebitele?

Princip činnosti plynových kotlů

 1. Pec, ve které se spaluje plyn.
 2. Pro připojení k systému je zapotřebí připojení.
 3. Hořák, díky kterému hoří plyn.
 4. Potrubí, které zvedá hořlavé plyny.
 5. Komín, který odstraňuje produkty spalování paliva venku.

DIY instalace a instalace

Fáze 1. Vypracujeme systémový projekt, který bude obsahovat výkresy a pracovní projekt. Zde je nesmírně důležité vypočítat požadovaný výkon plynového kotle, všech radiátorů a oběhového čerpadla.

Fáze 2. Vypočítáme předběžný odhad.

Fáze 3. Nakupujeme veškerý potřebný materiál, díly a nářadí.

Fáze 4. Instalujeme topný systém.

Fáze 5. Naplníme to chladicí kapalinou.

Fáze 6. Provádíme zkušební provoz systému.

Fáze 7. Vlastně práce topného systému.

Pokud je však vaše rozhodnutí pevné a neotřesitelné, je to skvělá příležitost, jak ušetřit peníze.

Důležité! Samoinstalace topného systému je skvělou příležitostí, jak ušetřit peníze, protože náklady na zařízení a materiály jsou stejné jako náklady na jejich instalaci.

A poslední věc, kterou byste měli vědět při práci s topným systémem. Vše související s plynem by měli dělat výhradně zaměstnanci plynárenských služeb. Nejprve nás to zajímá, protože je to z důvodu naší vlastní bezpečnosti.

Výběr kotle pro ohřev teplé vody

 • popelník;
 • regulátor tahu;
 • komín;
 • systém dodávky paliva.

Plánování a výběr plynového topení pro soukromý dům

Dvouokruhový plynový kotel je optimálním řešením pro vytápění soukromého domu.

Instalační práce kotle

Požadavky na místnost pro instalaci kotle.

Kompetentní návrh topného systému a profesionální instalace je konečnou fází výstavby vašeho bytového domu. Teplo a pohodlí v něm závisí na jejich kvalitě.

Druhy plynu pro vytápění soukromého domu

Pro organizaci vytápění soukromých domů můžete použít zkapalněný plyn nebo hlavní plyn.

Vytápění plynovými lahvemi

Pro vytápění místností balonem zkapalněný plyn jsou vhodné téměř všechny kotle, dokonce i ty, které byly původně navrženy na hlavní plyn.

Při výběru kotle byste měli věnovat pozornost modelům s minimální tlak, nezbytné pro práci. Tady, čím nižší je, tím lépe. To umožní ušetřit co nejvíce o používání plynu.

Topení z hlavního plynu

Takového systému je více vysoká šetrnost k životnímu prostředí, což je v naší době důležité. Majitelé takového topného systému mohou v domě vytvořit teplou podlahu a mnohem více.

Dobré vědět:  Bazén ve skleníku z polykarbonátu: fotografie, podrobné pokyny k recenzi

Návrh a instalace plynového topného systému

Instalaci tohoto systému nelze vždy provést samostatně, protože takovou práci musí provádět služby s zvláštní povolení a certifikát.

Ten potvrzuje své právo provádět takové práce. Z tohoto důvodu si můžete vše připravit jen pro sebe. instalace zařízení.

A svěřte instalaci kotle odborníkům. Budou rychle a správně skládat návrh systému.

Zahrnuje celý balíček dokumentů:

 • hydraulický a tepelný výpočet systému;
 • topný okruh s radiátory;
 • Specifikace hardwaru;
 • konečný odhad.

Teprve poté, co obdržíte všechna potřebná schválení a schválení, můžete nakupovat materiály a zařízení.

Regulační dokumenty a orgány dozoru

Všechna pravidla a požadavky na instalaci plynového kotle v soukromém domě jsou uvedena v:

Vezměte prosím na vědomí, že první spuštění musí také provést výhradně certifikovaní odborníci plynárenské služby, kteří vloží odpovídající razítko do pasu kotle: bez něj výrobci obvykle odmítají záruční povinnosti.

Kam lze a kam ne umístit plynový topný kotel

Nejběžnější a nejvhodnější možností ubytování je kuchyň nebo samostatná místnost:

 • v prvním patře;
 • v suterénu;
 • v suterénu domu;
 • na půdě.

— Je možné v koupelně instalovat plynový kotel?

— Je možné instalovat plynový kotel v garáži?

Je možné, pokud garáž splňuje všechny požadavky na velikost a objem místnosti, prosklenou plochu, má základ, formální design a odpovídající větrání. V samotné garáži můžete také uspořádat samostatnou místnost pro pec.

— Je možné ve studiu umístit plynový kotel?

— Je přípustné instalovat plynový kotel v obytné oblasti?

Ne, je zakázáno umisťovat plynový kotel do ložnic, hal a jiných obytných místností.

— Je povolen krb a plynový kotel ve stejné místnosti?

Pravidla zakazující instalaci zařízení ve stejné místnosti neexistují v žádném dokumentu.

Jak přesně vypočítat požadovaný výkon kotle
Individuální výpočet, vzorec a korekční faktory

Požadavky na komín

Stavební předpisy také označují požadavky na komín:

Jak správně zvolit plynový nástěnný jednookruhový kotel

Domácí plynové topení na klíč

Náklady vypočítáme právě teď, stačí nechat požadavek

Jaké topení zvolit?

Plyn

Výhody:

 • Nízká spotřeba energie Snadný provoz Vysoká účinnost Není třeba dodávat palivo Dokáže vytápět obrovský dům

Nevýhody:

 • Povolení je vyžadováno Je vyžadován komín a samostatná místnost. Je vyžadováno plynové potrubí. Drahé připojení k hlavní síti. Musí být nainstalována bezpečnostní skupina.

Elektrický

Výhody:

  Bezpečné — žádný otevřený oheň Snadný provoz Ekologické Kompaktnost, instalace kdekoli Žádné produkty spalování Trvanlivost
  Spotřebovává hodně elektřiny Vysoké náklady na vytápění na m² Vyžaduje dobré zapojení Vyžaduje nepřerušitelný zdroj napájení Vyžaduje stabilizátor

Tuhé palivo

Výhody:

 • Ziskovost Dostupnost paliva Šetrnost k životnímu prostředí Vysoká energetická účinnost Relativní levnost vytápění na m² Trvanlivost

Nevýhody:

 • Je nutná instalace komína Potřeba pravidelného plnění paliva Existují technická omezení Je zapotřebí velká dodávka paliva a místo pro jeho skladování

Kombinovaný

Výhody:

  Lze použít jakýkoli druh paliva Pohodlné, když je nějaké palivo dočasně nedostupné Multifunkční a univerzální Autonomie Nízké náklady na vytápění
 • Drahé vybavení Složitá a nákladná instalace zařízení Drahé opravy Složitá správa Vyžaduje samostatnou místnost Drahá údržba

Pracovní příklady

plynové topení na klíč

plynové topení v soukromém domě na klíč

Kromě toho vynikají následující výhody používání plynového vytápění ve venkovském domě:

Odkaz na hlavní příspěvek
Adblock
detector